Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
勐库戎氏勐库春尖

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

400g
10 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2016 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2015 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2014 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2013 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2012 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2011 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2010 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2009 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 145g
7 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2007 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 2006 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian 400g
7 pieces in a tong.