Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan

Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan
勐库戎氏乔木王砖

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

1000g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 2013 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 1000g
12 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 2012 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 1000g
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 2006 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang Zhuan 1000g
20 pieces in a tong.