Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng

Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng
勐库戎氏中国梦

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

660g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng 2013 Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng 660g
3 pieces in a tong, 3960 pieces in a jian