Chawangshop

Chawangshop (est. 2010)

Location: Kunming
# Teas: 36
# Productions: 41

Productions by Year(s)

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Chawangshop Teas

Bada
Bada
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Bada Dashu
Bada Dashu
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Bada Old Tree
Bada Old Tree
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Badashan Laoyu
Badashan Laoyu
Raw Pu'erh
4 Production(s)
Ban Payasi
Ban Payasi
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Baoshan Yesheng
Baoshan Yesheng
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Bulang
Bulang
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Cheng Shuang
Cheng Shuang
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Gaoshan Liushui
Gaoshan Liushui
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Hehe
Hehe
Raw Pu'erh
2 Production(s)
Hekai
Hekai
Raw Pu'erh
2 Production(s)
Huazhiqiao
Huazhiqiao
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jinggu Yinxiang
Jinggu Yinxiang
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jinggu Youshang
Jinggu Youshang
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jinggu Zhengshan
Jinggu Zhengshan
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jingmai Dazhai
Jingmai Dazhai
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jingmai Gushu
Jingmai Gushu
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Jingmai Gushu Huangpian
Jingmai Gushu Huangpian
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Laos Ban Komaen Black
Laos Ban Komaen Black
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Laos Ban Komaen Blue
Laos Ban Komaen Blue
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Mangzhi
Mangzhi
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Mangzhi Huangcha
Mangzhi Huangcha
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Manmai Gushu
Manmai Gushu
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Manmai Select Trees
Manmai Select Trees
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Manzhuan
Manzhuan
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Manzhuan Huangpian
Manzhuan Huangpian
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Menghai Xiao Bing
Menghai Xiao Bing
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Menghai Xiao Bing Ripe
Menghai Xiao Bing Ripe
Ripe Pu'erh
1 Production(s)
Menghai Xiao Yao
Menghai Xiao Yao
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Mengsong
Mengsong
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Nannuo
Nannuo
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Shuangshu
Shuangshu
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Yibang Mangui
Yibang Mangui
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Yiwu Qiaomu
Yiwu Qiaomu
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Yiwu Zhengshan
Yiwu Zhengshan
Raw Pu'erh
1 Production(s)
Zhangjiawan
Zhangjiawan
Raw Pu'erh
1 Production(s)