Manzhuan Huangpian

Propose Changes

Chawangshop

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Manzhuan

Productions

2016 Manzhuan Huangpian 200g