Menghai Xiao Bing

Propose Changes

Chawangshop

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Menghai

Productions

2016 Menghai Xiao Bing 100g