Jingmai Gushu Huangpian

Propose Changes

Chawangshop

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jingmai

Productions

2014 Jingmai Gushu Huangpian 200g