Bada Dashu

Propose Changes

Chawangshop

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bada

Productions

2012 Bada Dashu 200g