Hekai

Propose Changes

Chawangshop

200g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Hekai

Productions

2016 Hekai 200g
2015 Hekai 200g