Yunnan Sourcing

2017 Yunnan Sourcing (est. 2004)
云之源

Alternate Name(s): Yunzhiyuan
Location: Kunming
# Teas: 109
# Productions: 246

Productions by Year(s)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Description:

Longtime western facing vendor. Started producing pu'erh under own label in 2008.

Yunnan Sourcing 2017 Teas

Hebianzhai
2017 Hebianzhai
Raw Pu'erh 400g
Hui Run
2017 Hui Run
Ripe Pu'erh 357g
Jingmai
2017 Jingmai
Raw Pu'erh 250g
Manzhuan
2017 Manzhuan
Raw Pu'erh 250g
Yibang
2017 Yibang
Raw Pu'erh 250g
Youle
2017 Youle
Raw Pu'erh 250g
Zhangjiawan
2017 Zhangjiawan
Raw Pu'erh 250g