Hui Run

Hui Run

Propose Changes

Yunnan Sourcing

357g
4 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh
Region: Bulang

Productions

2017 Hui Run 357g
2015 Hui Run 357g
2013 Hui Run 357g
2011 Hui Run 357g