Zhangjiawan

Zhangjiawan

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Zhangjiawan

Productions

2017 Zhangjiawan 250g