Zipin

Zipin
紫聘

Propose Changes

Wistaria

357g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2005 Zipin 357g
2005 Zipin Tuo 100g
2003 Zipin 357g
2003 Zipin Tuo 100g