Zhupengzhai

Zhupengzhai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yongde

Productions

2012 Zhupengzhai 400g