Zhenren Yufeng

Zhenren Yufeng
真人御風

Propose Changes

Baohongyinji

380g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu forest area.

Description:

Produced by Zhou Yu.

Productions

2015 Zhenren Yufeng 380g
2014 Zhenren Yufeng 380g
2013 Zhenren Yufeng Spring 380g
2013 Zhenren Yufeng Autumn 380g