Zhencang Chawang

Zhencang Chawang
珍藏茶王
Special Reserve

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2004 Zhencang Chawang 500g
2004 Zhencang Chawang 400g