Yuema Wangong

Yuema Wangong
躍馬彎弓

Propose Changes

Baohongyinji

380g
10 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Wangong

Description:

Zhou Yu of Zitenglu produced from 2013-2015.

Productions

2017 Yuema Wangong 357g
2016 Yuema Wangong 357g
2015 Yuema Wangong 380g
2015 Yuema Wangong Wangonghe 380g
2014 Yuema Wangong 380g
2013 Yuema Wangong Spring 380g
2013 Yuema Wangong Autumn 380g
2012 Yuema Wangong Spring 1201 357g
2012 Yuema Wangong 380g
Fall 1202.
2011 Yuema Wangong 357g