Yuanshi Senlin Huangshan Cha

Yuanshi Senlin Huangshan Cha
原始森林荒山茶

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Description:

Known for stronger than usual qi.

Productions

2005 Yuanshi Senlin Huangshan Cha 500g