Yiwu Zhengshan

Yiwu Zhengshan
易武正山

Propose Changes

Chenyuan Hao

357g
17 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Description:

Yearly production.

Productions

2017 Yiwu Zhengshan 357g
2016 Yiwu Zhengshan 357g
2015 Yiwu Zhengshan 357g
2014 Yiwu Zhengshan 357g
2013 Yiwu Zhengshan 357g
2012 Yiwu Zhengshan 357g
2011 Yiwu Zhengshan 357g
2010 Yiwu Zhengshan 357g
2009 Yiwu Zhengshan 357g
2008 Yiwu Zhengshan 357g
2007 Yiwu Zhengshan 357g
2006 Yiwu Zhengshan 357g
2005 Yiwu Zhengshan 357g
2004 Yiwu Zhengshan 357g
2003 Yiwu Zhengshan 357g
2002 Yiwu Zhengshan 357g
2001 Yiwu Zhengshan 357g