Yiwu Tianjiao

Yiwu Tianjiao
易武天驕
Early Spring Yiwu

Propose Changes

Baohongyinji

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2015 Yiwu Tianjiao 357g
2012 Yiwu Tianjiao 357g
2011 Yiwu Tianjiao 357g