Yishanmo Chunliao

Yishanmo Chunliao
一扇磨純料

Propose Changes

Baohongyinji

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yishanmo

Productions

2011 Yishanmo Chunliao 357g