Yibi

Yibi

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yibi (Yiwu)

Productions

2014 Yibi 400g