Yesheng Gushu Chawangzhai

Yesheng Gushu Chawangzhai
野生古树 茶王寨

Propose Changes

Chenyuan Hao

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Wild Trees near the Laotian border.

Productions

2014 Yesheng Gushu Chawangzhai 357g