Yefang Gushucha

Yefang Gushucha
野放古樹茶
Ye Zhangxiang

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2006 Yefang Gushucha 500g