Xue Ju Shu

Xue Ju Shu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

110g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Description:

With chrysantheum flowers.

Productions

2013 Xue Ju Shu 110g