Xin Banzhang

Xin Banzhang

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Xin Banzhang (Bulang)

Productions

2012 Xin Banzhang 400g