Xikong

Xikong

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Xikong

Productions

2012 Xikong 250g
2011 Xikong Autumn 250g
2010 Xikong Autumn 250g