Xiaohusai

Xiaohusai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bangdong (Lincang)

Productions

2016 Xiaohusai Spring 400g
2014 Xiaohusai Spring 400g
2014 Xiaohusai Autumn 400g