Xiangsheng Wuyuan

Xiangsheng Wuyuan
向繩武圓

Propose Changes

Tongqing Hao

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

1934 Xiangsheng Wuyuan 357g