Xiangchun Lindanzhu

Xiangchun Lindanzhu
香春林單株

Propose Changes

Baohongyinji

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2016 Xiangchun Lindanzhu 357g
2015 Xiangchun Lindanzhu 357g