Wumingshan Gushu

Wumingshan Gushu
無名山古樹茶

Propose Changes

Yibang Chamasi

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2011 Wumingshan Gushu 400g
2010 Wumingshan Gushu 400g