Wuliang Yesheng

Wuliang Yesheng

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Wuliang

Productions

2014 Wuliang Yesheng 400g
2013 Wuliang Yesheng 400g