Wujin Cang

Wujin Cang
無盡藏

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2016 Wujin Cang 500g