Wangongzhai

Wangongzhai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Wangong

Productions

2012 Wangongzhai Autumn 250g
2010 Wangongzhai Autumn 250g