Tongqinghe

Tongqinghe
同慶河

Propose Changes

Baohongyinji

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2016 Tongqinghe 357g
Guoyoulin.
2013 Tongqinghe 357g