Tongqing

Tongqing
同庆

Propose Changes

Chenyuan Hao

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Tongqing recreation.

Productions

2007 Tongqing 357g
2003 Tongqing 357g