Tianshan Yizhen

Tianshan Yizhen

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2012 Tianshan Yizhen 500g