Tengtiao

Tengtiao

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Productions

2016 Tengtiao Autumn 400g
2014 Tengtiao Autumn 400g