Sixing Yuancha

Sixing Yuancha
四星圓茶

Propose Changes

Baohongyinji

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2011 Sixing Yuancha 357g