Shenyun Tiancheng

Shenyun Tiancheng
神韵天成

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Some Bohetang in it.

Productions

2010 Shenyun Tiancheng 500g