Shenpin Chawang

Shenpin Chawang
神品茶王

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bohetang, Chawangshu, Wangong.

Description:

Blend of Bohetang, Chawangshu, and Wangong.

Productions

2006 Shenpin Chawang 500g