Mibu

Mibu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Mibu (Yibang)

Productions

2014 Mibu Autumn 250g