Mengku Huangshan

Mengku Huangshan

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Mengku (Lincang)

Productions

2016 Mengku Huangshan 400g