Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha

Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha
勐库戎氏忙肺古树茶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 2016 Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 2015 Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 2014 Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha 500g