Man Tang Hong Teji

Man Tang Hong Teji

Propose Changes

Yunnan Sourcing

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh
Region: Yongde, Lincang

Description:

2009 Yongde material.

Productions

2012 Man Tang Hong Teji 357g