Longya Fengjian

Longya Fengjian
龍芽鳳尖

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Not from the Yiwu area.

Productions

2006 Longya Fengjian 500g