Lao Banzhang

Lao Banzhang
老班章單株

Propose Changes

Baohongyinji

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lao Banzhang

Productions

2013 Lao Banzhang 357g