Kuzhu

Kuzhu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Kuzhu

Productions

2016 Kuzhu Spring 400g
2016 Kuzhu Autumn 400g
2015 Kuzhu Spring 400g
2015 Kuzhu Spring (Dragon Pole) 2015 Kuzhu Spring (Dragon Pole) 500g
2014 Kuzhu Spring 400g
2014 Kuzhu Autumn 400g