Jipin Gongcha

Jipin Gongcha
极品贡茶

Propose Changes

Chenyuan Hao

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2016 Jipin Gongcha 357g