Jieliang

Jieliang

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jieliang (Bulang)

Productions

2010 Jieliang 250g
2010 Jieliang Autumn 400g